Porodica

Rekviziti koji se koriste u crnoj magiji najčešće imaju uticaj na celu porodicu, a pogotovo na osobe koje su najbliže žrtvi na koju je crna magija bačena. Krajnji ishod ovakve situacije je nažalost razorena porodica, razvedeni supružnici i deca otuđena od roditelja. Ako ste primetili da se odnosi u vašoj porodici pogoršavaju, Valerija je tu da odstrani crnu magiju iz vašeg doma i u njega unese mir i bliskost.